Klauzula informacyjna dotycząca RODO


Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, z siedzibą ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora
2. Inspektorem ochrony danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej jest Mariusz Kin, ppow@powiatrybnicki.pl, (32) 723 14 01

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e; art. 9 ust. 2 lit. b, c i h oraz art. 10 ROD
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz sprostowania
7. Placówka-Opiekuńczo Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach nie stosuje zautomatyzowanych technik przetwarzania danych ? profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą ? o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia.

 

22 kwiecień 2021 Publikacja strony "Klauzula informacyjna dotycząca RODO".
Redaktor:
Tomasz KajtochStronę opublikowano: 22.04.2021 - 15:57
Ostatnia modyfkacja: 27.04.2021 - 18:25
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP